Over FaciliDev

FaciliDev is opgericht door Bart Stevens die zijn hele carrière heeft gewerkt in de sectoren van de humanitaire hulp en revalidatie, vredesopbouw en conflictoplossing en internationale ontwikkeling. FaciliDev vindt zijn oorsprong in de ontwikkeling van een computerapplicatie voor de ontwikkeling en het beheer van humanitaire en ontwikkelingsprojecten. Aanvankelijk was dit een hobbyproject, maar omdat dit leidde tot steeds meer aanvragen voor training en uitwisseling van ideeën, was er de nood om te professionaliseren. Een ander centraal onderwerp voor Facilidev buiten projectmanagement en logische kadermethoden, is organisatieontwikkelin - een onderwerp dat altijd de rode draad is geweest in de loopbaan van Bart Stevens.

Zoals de naam impliceert, gaat FaciliDev over het faciliteren van de ontwikkeling van maatschappelijke organisaties. Onze overtuiging is dat het samen brengen van mensen in sterke, duurzame organisaties die op hun beurt goede ondersteuning bieden aan hun leden of begunstigden, de beste manier is om de maatschappelijke verandering te bereiken in termen van respect voor de mensenrechten, armoedebestrijding, het beëindigen van conflicten, het bereiken van duurzame ontwikkeling enzovoort.

Om mensen te helpen met het ontwikkelen van hun organisatie biedt FaciliDev ondersteuning aan tijdens het organisatieontwikkelingsproces in de vorm van punctueel advies of ondersteuning over een langere periode. Daarbij streven we ernaar om de organisatie of het team te ondersteunen in alle fasen van hun OD / kwaliteitsproces. Daarom biedt FaciliDev (gratis) informatie aan over de thema's van organisatie- / institutionele ontwikkeling en projectmanagement; Praktische hulpmiddelen en methoden, zoals de Logframer applicatie voor projectontwerp en management; Trainingen en workshops over deze en aanverwante onderwerpen ofwel als eenmalige evenementen of in het kader van een langer faciliteringsproces.

Om de kennis over de bovengenoemde onderwerpen te bevorderen, neemt FaciliDev actief deel aan uitwisseling via sociale media en zetten we in op de ontwikkeling van tools en benaderingen op basis van de beginselen van de open source / copy-left beweging.

Dutch